Jednostki i budynki House of Rupah, Role, E3 – A Year Of Rain

Daedalic Entertainment podzieliło się nami informacją o pełnej liście jednostek i budynków frakcji House Rupah. Gra dalej jest na etapie balansowania rozgrywki, więc umiejętności aktywne jak i pasywne mogą się zmienić.

Jednostki House Rupah:

The Worker (Robotnik)

Jest to zwykły gnom, gotowy do kopania Anorium (główny surowiec) w kopalni, bądź ścinania okolicznych drzew, aby uzyskać drewno.

Jedna z umiejętności Robotnika to możliwość schowania się w Twierdzy (Keep). umożliwiając prowadzenie z niej ostrzału.

Inną pasywną umiejętnością jest skracanie czasu budowy o pewien procent. Korzystanie z wielu Robotników podczas budowania jeszcze bardziej skróci czas trwania tej czynności.

Spearmen (Włócznik)

Podstawowa jednostka walcząca wręcz. Można ją zwerbować w Koszarach. Ulepszenie pasywne to „Reinforced Shields”, dzięki którym otrzymuje mniejsze obrażenia od ataków dystansowych.

Pathfiner (Pionier)

Jednostką zasięgowa i może być szkolona w Koszarach. Aby ją odblokować w koszarach, trzeba także zbudować Elven Enclave (Elfia Enklawa). Ulepszenie „Stormseeker Arrows” pozwala jej zadawać trochę obrażeń jednostkom stojącym wokół celu. Kolejne ulepszenie odblokowuje możliwość przywołania zwierzęcego towarzysza wspomagającego w walce, podobnie jak „Żywiołaki Ognia” Shen the Scarred.

Cleric (Kleryk)

Kleryk jest opancerzonym specjalistą, zdolnym leczyć inne jednostki. Możesz szkolić Kleryka w Świątyni (Temple). Kleryk ma zdolność natychmiastowego leczenia przyjaznej jednostki. Dzięki ulepszeniu odblokowuje możliwość cofnięcia negatywnego efektu na jednostce. Kolejne ulepszenie pozwala jej zobaczyć niewidzialne stworzenia i obiekty.

Runecaster

Runecaster to jednostka oblężnicza, która może być szkolona w Świątyni, lecz wymaga również wybudowania Biblioteki. Oprócz autocastowanej zdolności posiada ulepszenie, które pozwala mu na umieszczenie niewidzialnej pułapki jako eksplodująca runa, która zada obrażenia AOE, gdy jednostka w nią wejdzie.

Knight (Rycerz)

Wytrzymała jednostka walcząca w zwarciu. Aby ją szkolić w Koszarach wymagane jest postawienie Stajni. Ulepszenie „Armored Warhorses” zwiększa jego zdrowie.

Djinni

Djinni to magiczna jednostka zasięgowa. Można ją trenować w Pływających Ogrodach (Floating Gardens). Djinni posiada ulepszenie, które odblokowuje umiejętność „Thunderwave”. Pozwala im to na zadawanie obrażeń jednostkom w obszarze stożka przed nimi i odpycha przeciwników na odległość kilku metrów.

Budynki House Rupah

Możliwe, że niektóre badania/ulepszenia przejdą z jednego budynku do drugiego podczas rozwoju gry. Wszystkie budynki mogą ulec zmianie w przyszłości. Planowanych jest również kilka wizualnych przeróbek w fazie wczesnego dostępu.

Keep (Twierdza)

To jest główny budynek House of Rupah. Po rozpoczęciu meczu zaczynasz od Twierdzy z kilkoma robotnikami gotowych do wydobycia Anorium lub rąbania drewna. Można budować dodatkowe Twierdze swobodnie na mapie, na przykład obok innej bogatej kopalni Anorium.

W budynku można szkolić:
Worker

Umiejętności:
Desperate Entrenchment – Nakazuje pobliskim robotnikom schronienia się w Twierdzy i umożliwiając z niej ostrzał.

Barracks (Koszary)

Pierwszy podstawowy budynek do szkolenia jednostek.

W budynku można szkolić:
Spearman
Pathfinder
Knight

Nie posiada żadnych ulepszeń i umiejętności.

Elven Enclave (Elfia Enklawa)

Odblokowuje możliwość tworzenia nowych budynków i rekrutacji Pathfinderów.

Ulepszenia:
Reinforced Shields – Redukuje przyjmowane przez Włóczników obrażenia.
Stormseeker Arrows – Zwiększa zasięg ataku Pathfinderów.
Superior Structures – Zwiększa zdrowie budynków.
Spirit Hound – Odblokowuje umiejętność przywołania zwierzęcego kompana dla Pathfinderów

Temple (Świątynia)

Budynek szczególnie ważny dla graczy, którzy wybrali rolę Supporta.

W budynku można szkolić:
Cleric
Runecaster

Ulepszenia:
Truesight – Umożliwia Klerykom widzieć niewidzialne jednostki.
Restoriation – Odblokowuje umiejętność Kleryka, która usuwa negatywne efekty na przyjaznej jednostce.

Library (Biblioteka)

Odblokowuje Runecasterów w Świątyni.

Ulepszenia:
Warding Glyphs – Odblokowuje umiejętność, dla Runecasterów, stawiania niewidzialnych pułapek.

Stables (Stajnie)

Odblokowuje Rycerzy w Koszarach.

Ulepszenia:
Armored Warhorses – Zwiększa zdrowie Rycerzy.

Floating Gardens (Latające Ogrody)

W budynku można szkolić:
Djinni

Ulepszenia:
Thunderwave – Odblokowuje umiejętność zadawania obrażeń w obszarze o kształcie stożka i odpychania przeciwników dla Djinni.
Elemental Fortitute – Odblokowuje zdolność obniżania przychodzących obrażeń na sojuszniczych jednostkach, na kilka sekund.

Watchtower (Wieża strażnicza)

Atakuje wrogów w okręgu wokół wieży strażniczej. Zapewnia także wizję.


Role

W zależności od wybranej roli w grze na początku meczu (Tank, Damage, Support), można ulepszyć jedno dodatkowe badanie. Badania można zrównać do poziomu 4. Pierwszy poziom jest już odblokowany po wybraniu roli.

Komunikuj się z kolegą z zespołu wcześniej, aby określić, kto wybiera jaką rolę.

Rola: Tank

 • 1: Martial Training – Redukuje otrzymywane obrażenia dla Włóczników i Rycerzy o X% (odblokowane na początku)
 • 2: Advanced Training – Redukuje otrzymywane obrażenia dla Włóczników i Rycerzy o Y%
 • 3: Superior Training – Redukuje otrzymywane obrażenia dla Włóczników i Rycerzy o Z%
 • 4: Nerves of Anorium – Redukuje otrzymywane obrażenia dla Włóczników i Rycerzy o A%

Te ulepszenia mogą być badane w Koszarach.

Rola: Damage

 • 1: Zephyr’s Grace – Zwiększa zadawane obrażenia przez Pathfinderów i Djinni o X% (odblokowane na początku)
 • 2: Cutting Winds – Zwiększa zadawane obrażenia przez Pathfinderów i Djinni o Y%
 • 3: Song of the Storm – Zwiększa zadawane obrażenia przez Pathfinderów i Djinni o Z%
 • 4: Hearts of Thunder – Zwiększa zadawane obrażenia przez Pathfinderów i Djinni o A%

Te ulepszenia mogą być badane w Enklawie Elfów.

Rola: Support

 • 1: Mender – Zwiększa leczenie przez Kleryka o X% (odblokowane na początku)
 • 1: Clear Skies – Zwiększa wizję wszystkich jednostek (odblokowane na początku)
 • 2: Battlefield Triage – Zwiększa leczenie przez Kleryka o Y%
 • 3: Healing Hands – Zwiększa leczenie przez Kleryka o Z%
 • 4: Weaver of Life – Zwiększa leczenie przez Kleryka o A%

Te ulepszenia mogą być badane w Świątyni.

A Year of Rain na E3

Na koniec chyba najciekawsza rzecz. Na E3 wśród wystawców pojawili się również developerzy z Daedalic Entertainment. Wśród pokazywanych przez nich gier znalazło się AYOR. Wywiad z kawałkiem gameplay’u zobaczycie tutaj.

Więcej informacji na temat A Year Of Rain.